Medezeggenschap

Bij Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leden van het personeel, ouders en leerlingen (van beide scholen; Heerbeeck College en Kempenhorst College). De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Op de locaties is daarnaast een PMR (personeelsgeleding van de MR) actief die regelmatig overlegt met bestuur en directie.

De Medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2016-2017 bestaat uit de volgende personen:

Namens de leerlingen:

Naam Locatie
Mejuffrouw Julia van Egmond Heerbeeck College
De heer Stan van de Sande Heerbeeck College
De heer Bjarne Stouthart Kempenhorst College
Mejuffrouw Angela Khandouzi Kempenhorst College

Namens de ouders:

Naam Locatie
De heer V. Bakx (vice-voorzitter) Heerbeeck College
Mevrouw T. van den Abbeele Kempenhorst College
Mevrouw P. Janssen Heerbeeck College
Dhr. H. Arts Kempenhorst College

Namens de medewerkers:

Naam Locatie
De heer F. Goossens Heerbeeck College
De heer T. Hermans (voorzitter) Heerbeeck College
De heer S. Vos Kempenhorst College
De heer W. Jaspers Kempenhorst College
Mevrouw I. van der Looij Heerbeeck College
De heer R. Vrieze Kempenhorst College
De heer D. Walthaus Heerbeeck College
Mevrouw S. Zegers Heerbeeck College

 

Klokkenluidersregeling

Klik hier voor de klokkenluidersregeling.