Vakanties

De onderstaande vakantiedata gelden voor beide scholen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot; het Kempenhorst College Oirschot en het Heerbeeck College Best.

Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2016-2017
Naam Periode
Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober 2016
Kerstvakantie maandag 26 december 2016 t/m
vrijdag 6 januari 2017
Carnavalsvakantie maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart 2017
Tweede Paasdag maandag 17 april 2017
Meivakantie maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartsvakantie donderdag 25 mei en
vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2017
Zomervakantie maandag 17 juli t/m
25 augustus 2017
Vakanties schooljaar 2017-2018
Naam Periode
Herfstvakantie maandag 16 t/m
vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m
vrijdag 5 januari 2018
Carnavalsvakantie maandag 12 februari t/m
vrijdag 16 februari 2018
Tweede Paasdag maandag 2 april 2018
Meivakantie maandag 23 april t/m
vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaartsvakantie donderdag 10 mei en
vrijdag 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018
Zomervakantie maandag 9 juli t/m
vrijdag 17 augustus 2018

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten van het schooljaar of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor onderstaande link.

Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij school om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.