Vakanties

De onderstaande vakantiedata gelden voor beide scholen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot; het Kempenhorst College Oirschot en het Heerbeeck College Best.

Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2018-2019
Naam Periode
Herfstvakantie maandag 15 oktober t/m
vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m
vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie maandag 4 maart t/m
vrijdag 8 maart 2019
Meivakantie maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsvakantie donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019
Zomervakantie maandag 8 juli t/m
vrijdag 16 augustus 2019
Vakanties schooljaar 2019-2020
Naam Periode
Herfstvakantie maandag 14 oktober t/m
vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m
vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari 2020
Tweede Paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april t/m
vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 13 juli t/m
vrijdag 21 augustus 2020

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten van het schooljaar of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor onderstaande link.

Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij school om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.