Inspectie

De school staat onder toezicht van de rijksinspectie voortgezet onderwijs.

Inspecteur
De contactinspecteur voor onze school is de heer S. Baijens; de inhoudelijk medewerker is mevrouw P. Krol, telefoonnummer: 088-6696060.

Voor meer informatie over het voortgezet onderwijs of de school in het bijzonder kunt u contact opnemen met de inspectie, telefoonnummer: 0800-8051 (gratis) of via e-mail: info@owinsp.nl of de website: www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenprocedure(s)
Naast de interne procedure is het ook mogelijk om klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, ernstig psychisch of fysiek geweld te melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoonnummer: 0900-1113111 (lokaal tarief).