VOBO-bureau

Het Heerbeeck College en het Kempenhorst College hebben ieder een eigen karakter. Daarnaast proberen we als Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot om datgene samen te doen wat ook het beste gezamenlijk gedaan kan worden. Hiervoor is er een aparte eenheid, het VOBO-bureau.

Naam Functie
De heer A.M.M. van Acht Manager Financiën en Bedrijfsvoering
De heer L.P.M. Huskes Onderwijsinnovator
Mevrouw A.J.G.M. Gerits Bestuurssecretariaat
Mevrouw I.H.C. Snoeren Bestuurssecretariaat
Mevrouw W.W.J. Lanters Hoofd financiële- en salarisadministratie
Mevrouw P.P.A. Fijneman Salarisadministratie
Mevrouw N.C. Meijer Financiële administratie
Mevrouw drs. A.A.B. Vervloet-Vonk Personeelsadviseur
Mevrouw M.L. Versluis Directiesecretaresse
De heer R.C.M. Nouwens ICT manager
De heer R.H. de Groot Applicatiebeheer
De heer M.L.G.W. van Gorp Systeem- en netwerkbeheer
De heer J.H. Grilis Systeem- en netwerkbeheer
De heer P.A.G. Stienenbos Systeem- en netwerkbeheer
De heer M. de Vries Systeem- en netwerkbeheer
Mevrouw M.M.G. Wuisman Coördinerend roostermaker / Medewerker formatieplanning en -beheer
Mevrouw M. de Bruijn Medewerker communicatie en PR
Mevrouw A.G.W. Nieuwboer Coördinator kwaliteitszorg / Beleidsadviseur
Mevrouw D. van Setten van der Meer Project Financiën
Mevrouw M.C.J. van den Hout Financieel medewerker

Functionaris Gegevensbescherming

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot maakt deel uit van scholennetwerk ORION. Vanuit ORION zijn mevrouw Lidwien van Schalkwijk en de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG.