Lestijden, vakanties en verlof

Lestijden

lestijden onder-bovenbouw

 

Vakantierooster

Vakanties 2014-2015

Herfstvakantie: maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober 2014
Kerstvakantie: maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015
Carnavalsvakantie: maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015
Tweede Paasdag: maandag 6 april 2015
Meivakantie: maandag 27 april (Koningsdag) t/m vrijdag 8 mei 2015
Hemelvaartsvakantie: donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015
Tweede Pinksterdag: maandag 25 mei 2015
Zomervakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2015

Sinds vorig schooljaar is de vakantieregeling aangepast. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben niet meer 7, maar 6 weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten van het schooljaar of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

In schooljaar 2014-2015 worden 5 organisatiedagen ingezet voorafgaand aan de zomervakantie, één organisatiedag voor de OoKe-dag en een halve organisatiedag op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Daarnaast wordt een halve dag ingezet voor een nader in te vullen studiedagdeel.

Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvraag kort verlof

Klik hier voor het digitale formulier aanvraag kort verlof.

Alle informatie over verzuim en verlof vindt u in schoolgids deel 2.