Welkom bij VO Best-Oirschot

kempenhorst

VOBO-scholen bestaat uit de vestigingen Kempenhorst College te Oirschot en Heerbeeck College te Best. Tezamen bieden deze vestigingen een bijna volledig aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best en Oirschot. Voor het Heerbeeck College zijn dat mavo, lyceum (havo, vwo) en Heerbeeck International College; voor Kempenhorst is dat vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo TOPm. Kempenhorst College en Heerbeeck College hebben elk hun eigen pedagogisch en onderwijskundig karakter.

Op deze VOBO-pagina's vindt u informatie die voor beide scholen geldt. Schoolspecifieke informatie is te vinden op de sites van Kempenhorst College en Heerbeeck College.