Welkom bij VO Best-Oirschot

kempenhorst

VOBO-scholen bestaat uit de vestigingen Kempenhorst College te Oirschot en Heerbeeck College te Best. Tezamen bieden deze vestigingen een bijna volledig aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best en Oirschot. Voor het Heerbeeck College zijn dat mavo, lyceum (havo, vwo) en Heerbeeck International College; voor Kempenhorst is dat vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo TOPm. Kempenhorst College en Heerbeeck College hebben elk hun eigen pedagogisch en onderwijskundig karakter.

Op deze VOBO-pagina's vindt u informatie die voor beide scholen geldt. Schoolspecifieke informatie is te vinden op de sites van Kempenhorst College en Heerbeeck College.

  • Online onderwijs

    In het nieuwe jaar gaan we van dinsdag 5 januari tot maandag 18 januari 2021 door met het geven van online onderwijs aan de […] Lees meer →

  • School en corona

    Eind augustus zijn onze medewerkers enthousiast van start gegaan met het geven van lessen op locatie aan onze leerlingen. We hebben gemerkt dat ook […] Lees meer →

  • School en Corona

    Corona De school is gesloten i.v.m. de coronasituatie. Hebt u vragen over de manier waarop de school met de situatie rondom het coronavirus omgaat? […] Lees meer →