Aftrap Sterk Techniekonderwijs in de regio

27 september 2019
27 september 2019,
 Off

Het kabinet heeft een groot bedrag gereserveerd om een impuls te geven aan het technisch onderwijs in het vmbo. In dat kader hebben vijf scholen (Commanderij College, Pius X-College, Rythovius College, De Groote Aard en Voorgezet Onderwijs Best-Oirschot) volgens de spelregels van het ministerie van OC&W een regio gevormd en in samenwerking met belangrijke maatschappelijke partners (bedrijven, samenwerkende bedrijven, basisonderwijs, vervolgopleidingen/ROC’s en gemeentes) plannen ingediend. Deze plannen zijn erg positief ontvangen en vlak voor de zomervakantie gehonoreerd. Daardoor zijn de deelnemende organisaties in staat om een aantal jaren in deze regio het techniekonderwijs in het vmbo te versterken en zo een nog betere bijdrage te leveren aan belangrijke ontwikkelingen in dit deel van de Brainport regio.

Op vrijdag 27 september gaven betrokkenen op het Kempenhorst College in Oirschot gezamenlijk de aftrap van de uitvoering van alle ambities en plannen. In de praktijk betekent dit dat met een scala aan innoverende, attractieve projecten leerlingen van primair onderwijs tot mbo gemotiveerd worden om te kiezen voor techniek. De scholen hebben onderling afgesproken dat de focus ligt op het vergroten van het aantal leerlingen (en vooral meisjes) in de technische profielen, het vergroten van de doorstroom naar technische studies, het professionaliseren van de collega’s in de technieksector en een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, waardoor uiteindelijk het verwachte tekort aan technische medewerkers het hoofd geboden wordt.

De deelnemende organisaties die eerder de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, hebben tijdens de bijeenkomst in Oirschot het document met die visie (nogmaals) symbolisch met een handtekening bekrachtigd.