Best Duurzaam

2 oktober 2023
2 oktober 2023,
 Off

Het Heerbeeck College onderhoudt nauwe contacten met maatschappelijke organisaties. Leerlingen en medewerkers maken immers onderdeel uit van de samenleving waarin we participeren. Onderwijs stopt niet bij de zoemer aan het einde van de les!

Onder andere tijdens Heerbeeck-weken wordt intensief samengewerkt met een organisatie als deze: Best Duurzaam. Zo bestaat sinds enkele jaren gedurende een volle projectweek een programma met tweedejaars leerlingen van het Lyceum. Concreet resultaat hiervan is zichtbaar aan de achterzijde van school: graffiti als uitwerking van de ‘Donut-economie’.

Best Duurzaam viert/berouwt dit jaar het tienjarig bestaan. (het is aan de lezer om dit te beoordelen). In het kader hiervan willen wij graag wijzen op het programma en op een filmpje waarin enkele doelen worden gepresenteerd.