Coronanieuws (12 maart 2020)

12 maart 2020
12 maart 2020,
 Off

Beste ouder(s), verzorger(s),

Naar aanleiding van de persconferentie van de premier van 12 maart hebben wij het volgende mee te delen;

1. Context:
We zijn gebonden aan verschillende instanties in deze situatie:

 • Het RIVM
 • De GGD
 • De inspectie
 • De (plaatselijke) overheid
 • Leerplicht

Binnen deze marges proberen wij zo verstandig mogelijk te handelen en het hoofd koel te houden.

Er is een Corona Coördinatie team ingesteld bestaande uit:

 • R. Mol (teamleider Kempenhorst)
 • W. Blankers (teamleider Heerbeeck College)
 • L. Jussen (directeur personeel)
 • R. van der Vorst (directeur onderwijs)

Allen zijn beschikbaar als aanspreekpunt.

2. Meldingen: 

We zijn verplicht om een digitale bezoekerslijst bij te houden. Niet alle bezoekers melden zich bij de receptie. Hierbij roepen wij iedereen op die op bezoek komt om zich te laten registreren met naam, telefoonnummer en/of mailadres bij de receptie.
Als het Coronavirus vastgesteld wordt bij een leerling, bij u, of een gezinslid, graag z.s.m. melden bij school; tot nu toe zijn er nog geen gevallen bij ons bekend.

3. Maatregelen:

 • Niezen en hoesten in binnenkant elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Geen handen schudden
 • Handen wassen met zeep en water
 • Thuis blijven bij verkoudheid/aanhoudend hoesten en/of koorts
 • Vooralsnog sociale onthouding : we wegen per evenement (inclusief excursies) af of het strikt noodzakelijk is of dit door gaat of niet.

 

4. Voortgang onderwijs:
Het onderwijs moet zoveel mogelijk gewoon doorgaan.
Van alle docenten wordt verwacht dat zij huiswerk in Magister zetten en bij uitval van de lessen het huiswerk in de ELO plaatsen en/of de klas via Magister/mail op de hoogte stellen. Ook hebben we gevraagd om Powerpoints en andere hulpmiddelen om de lessen te kunnen volgen door te sturen naar de leerlingen die thuis zijn.

Docenten die thuis zijn wegens de RIVM-maatregel moeten opdrachten en lesvervangende taken op dezelfde manier aanbieden aan de leerlingen.

Wij hebben mentoren verzocht om hun leerlingen (ook de zieken via mail, telefoon etc.) op het hart te drukken zaken via Magister/ELO en mail goed bij te houden.

Toetsen gaan zoveel mogelijk door. Er komen indien nodig extra inhaalmomenten voor examenkandidaten.

Er is een mogelijkheid om mondelingen via Facetime of andere digitale platformen af te nemen.

5. Onderwijs na sluiting:
Als de school op enig moment zou moeten sluiten, is dat in overleg met de inspectie. Wij zullen die situatie dan direct per mail met u communiceren en op onze site vermelden. Als de school sluit, betekent dat niet dat het onderwijs stopt. Alle leerlingen kunnen via Magister/ELO of het intranet hun studieplanner raadplegen en zelfstandig daarmee aan de slag gaan en ook contact onderhouden met hun docent en/of klasgenoten.

In geval van sluiting gaan we kijken hoe leerlingen op de reguliere uren waarop ze een bepaald vak zouden hebben, digitaal een beroep doen op hun docent of mentor. Ook kunnen er op die uren klassikale contactmomenten ingevuld worden voor bijv. uitleg van de docent. De docent kan dit doen door bijvoorbeeld het doorsturen van een filmpje, Powerpoint met de uitleg van de stof.

6. Toetsen en examens:
Zodra de school weer open is of leerlingen terug komen na een periode van afwezigheid, zullen afspraken gemaakt worden over inhaalwerk en toetsen. De stof en het tijdpad zal redelijkerwijs aangepast worden aan het haalbare.

Op landelijk niveau word door de VO-raad en het ministerie OC&W gesproken over hoe om te gaan met de examens, waarbij niet uitgesloten is dat er een spreiding of andere tijdvakken kunnen volgen, aangepast aan hetgeen mogelijk en verantwoord wordt geacht. De overmachtssituatie vraagt maatwerk, waarbij de beslissingen daarover bij OC&W liggen.

7. Communicatie:
Ook na een eventuele sluiting van de school en bij wijzigingen in de situatie informeren wij u. Wij doen dat per e-mail aan ouder(s)/verzorger(s). Algemene mededelingen zullen ook op de website van de school gepubliceerd worden.

Voor specifieke vragen met betrekking tot uw kind kunt u contact opnemen met de teamleider / leerlingcoördinator of met de mentor van uw zoon of dochter. Controleert u even of u deze gegevens heeft?

Indien het gebouw gesloten is, is het tijdelijk niet meer toegankelijk voor leerlingen. Dit betekent dat boeken uit kluisjes mee naar huis genomen moeten worden, net als andere persoonlijke dingen.

Wij stellen het op prijs indien u en uw zoon/dochter zich uit voorzorg op bovenstaande punten zou willen voorbereiden. Op dit moment kunnen er namelijk nog vragen aan ons gesteld worden en zijn wij in het schoolgebouw of telefonisch als gebruikelijk te bereiken.

Wij hopen van harte dat de informatie die wij middels dit bericht met u delen van beperkte duur zal zijn. Graag zouden wij zien dat we onze lessen gewoon kunnen blijven verzorgen en dat de dreiging van het coronavirus snel afneemt. Alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers die met gezondheidsproblemen of ernstige zorg te maken hebben, wensen wij sterkte en een voorspoedig herstel.

Met vriendelijke groet

Lex Jussen, Ronald Mol, Wim Blankers en Rob van der Vorst