Coronavirus (bericht 1-3-2020)

2 maart 2020
2 maart 2020,
 Off

Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat er vragen aan de school zijn, nu ook in Nederland het Coronavirus is gesignaleerd, geven wij hierbij aan hoe de school omgaat met deze situatie.

Wij volgen de adviezen en de voorschriften van de Rijksoverheid, het RIVM en de regionale GGD en passen ons beleid daar op aan.

In grote lijnen komt dat tot nu toe neer op het volgende.

  • Het onderwijs gaat door. Het onderwijs en de activiteiten op onze scholen gaan door zoals gepland en iedereen die niet uit een risicogebied komt (zie hieronder) kan gewoon naar school komen.
  • Extra aan dacht voor hygiëne. Met het oog op hygiëne wordt aangeraden deze voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten aan de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Tevens wordt geadviseerd om voldoende sociale afstand in acht te nemen. Wij verzoeken ouders hiervoor ook aandacht bij hun kinderen te vragen. Onze schoonmaakdienst besteedt extra zorg aan het schoonmaken van contactpunten in het schoolgebouw die door veel mensen aangeraakt worden.
  • Contacten met mensen in het buitenland. Bij terugkeer uit een risicogebied (op dit moment zijn dat vooral Noord-Italië, China, Iran, Zuid-Korea, Singapore) verzoeken wij uitdrukkelijk om thuis te blijven en eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts en dit vervolgens aan de school door te geven. Dat geldt ook als er recent contact is geweest met mensen waarvan bekend is dat ze het virus dragen. Er zijn in de komende periode geen reis- of uitwisselingsprogramma’s waarbij onze scholen betrokken zijn.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de volgende websites:

www.rijksoverheid.nlwww.rivm.nlwww.ggdbzo.nlwww.who.int.

Als er verdere informatie is en/of bijstelling van ons beleid plaatsvindt, informeren wij u zo veel mogelijk via de website van de school.

Directie en bestuur van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot.