Deep learning: lezing door Mary Jean Gallagher

20 april 2017
20 april 2017,
 Off

Op 18 april was Mary Jean Gallagher te gast op het Heerbeeck College te Best om voor docenten van 13 ORION-scholen te spreken over deep learning. Ze is een autoriteit op onderwijsgebied in Canada. Ze omschreef de essentie van haar lezing zelf als: from a culture of teaching to a culture of studentlearning. Na haar inspirerende lezing, waarin haar enthousiasme aanstekelijk was, gingen de toehoorders uiteen om in groepjes na te praten. Dit onder leiding van een aantal collega’s, die in oktober op studiereis naar Canada zijn geweest.

Mary Jean Gallagher benadrukte dat je een leerling altijd positief dient te benaderen, ook als de betreffende leerling niet altijd voorbeeldig gedrag vertoont. Waardeer leerlingen om hun kwaliteiten en zorg dat ze gezien worden. Help en ondersteun de leerling daar waar nodig. Luister naar de leerling en zoek altijd naar motiverende omstandigheden. Vlak hierbij de rol van de ouders niet uit, zegt Gallagher: betrek ze actief in het vinden van oplossingen.
Gallagher noemt de docenten ‘helden’: zij maken het verschil voor de toekomst van de leerling.

Volgens Gallagher dient onderwijs de volgende doelen te bereiken:

  • Leerlingen persoonlijk succesvol maken;
  • Leerlingen actief betrokken burgers voor de maatschappij maken;
  • Leerlingen economisch zelfredzaam maken.

 

Om dit te bereiken, dienen de scholen zich te focussen op:

  • Leerlingen te leren hoe ze dienen te leren
  • Leerlingen te leren hoe ze diep kunnen denken

 

Dit betekent naast leren vooral ook onderzoeken. Deze vorm van experimenteel leren kunnen de leerlingen het beste door authentieke oefeningen (in projectvorm) te maken, te reflecteren op leren en het toepassen van het geleerde op nieuwe situaties. Het gaat dus niet alleen om het leren om te leren, maar ook en vooral om het effect van leren te herkennen en toe te passen.

Leerlingen kunnen allemaal succesvol zijn, als we maar weten hoe we de leerlingen tegemoet moeten treden. Ga hierover in gesprek met leerlingen. De docenten dienen continu te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zij maken het verschil.