Directeur Heerbeeck College, mevr. Josette Linssen, neemt afscheid

14 juni 2016
14 juni 2016,
 Off

Mevrouw drs. Josette Linssen neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid als directeur van het Heerbeeck College. Bij dit afscheid wordt stilgestaan op 23 juni, tijdens een feestelijke bijeenkomst met de medewerkers van de school en mensen uit het regionale onderwijsveld. Elf jaar lang gaf Josette Linssen leiding aan de Bestse scholengemeenschap, die één organisatie vormt met het Oirschotse Kempenhorst College onder de vlag van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO).

Tijdens haar periode als schoolleider heeft het Heerbeeck College een inhoudelijke en kwalitatieve transformatie ondergaat. Josette Linssen heeft een passie voor onderwijsvernieuwing. Niet voor vernieuwing an sich, maar om onderwijs te kunnen bieden dat tegemoetkomt aan de eisen van de moderne tijd en de behoeften van de moderne leerling. Ze heeft een uitgebreid scholingsprogramma gerealiseerd dat heeft geleid tot alsmaar groeiende professionalisering van het docentenkorps.

Onder haar bezielende leiding is het zeer succesvolle Heerbeeck International College tot stand gekomen en is de Bestse school een Brainport School geworden. Een Brainport School richt zich op de onderwijsvragen van deze slimme regio en stemt onderwijsaanbod en onderwijsinrichting daarop af. Dit zijn slechts enkele wapenfeiten van vele, waarvoor de school Josette Linssen zeer dankbaar is.

Op weg naar haar definitieve pensionering zal Josette Linssen enkele belangrijke vernieuwingsprojecten binnen VOBO gaan aansturen. Haar passie en haar kennis blijven dus nog voor enige tijd behouden voor de scholengroep.