Jaarverslag/verantwoording

 

Ons jaarverslag en de jaarrekening (financiële verantwoording) zijn samengevoegd in een bestuursverslag. In dit verslag wordt een beeld geschetst van alle belangrijke gebeurtenissen en resultaten op zowel het Heerbeeck College als het Kempenhorst College.

Klik op onderstaande link om het volledige bestuursverslag van VOBO te bekijken:

VOBO – Jaarverslag 2022

Reactie en vragen kunt u richten aan secretariaat@voboscholen.nl of telefonisch via 0499-336231.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er een goed en evenwichtig beeld ontstaat over hoe het er bij ons werkelijk aan toegaat, nemen wij deel aan het landelijke project “Vensters voor Verantwoording”. Met behulp hiervan rapporteren wij door middel van uniforme indicatoren over zowel het onderwijs (resultaten, beleid en kwaliteit) als de bedrijfsvoering (financiën en personeel). Graag nodigen wij u uit om deze rapportage over zowel het Heerbeeck College als het Kempenhorst College via onderstaande links te bekijken.

Heerbeeck College Best
Kempenhorst College Oirschot

Reacties en vragen kunt u richten aan secretariaat@voboscholen.nl of telefonisch via 0499-336231.