Medezeggenschap

Bij Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leden van het personeel, ouders en leerlingen (van beide scholen; Heerbeeck College en Kempenhorst College). De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Op de locaties is daarnaast een PMR (personeelsgeleding van de MR) actief die regelmatig overlegt met bestuur en directie.

De Medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:

Namens de leerlingen:

Naam Locatie
Mejuffrouw Maisa Abdiqadir Kempenhorst College
Mejuffrouw Lizzy Brouwers Heerbeeck College
Mejuffrouw Kiki van Aken van der Laan Heerbeeck College
Jongeheer Ali Damen Kempenhorst College

Namens de ouders:

Naam Locatie
Mevrouw T. van den Abbeele Kempenhorst College
Mevrouw A. Janssen Heerbeeck College
De heer P. Mulder Heerbeeck College
Mevrouw F. Schalk Kempenhorst College

Namens de medewerkers:

Naam Locatie
De heer D. Walthaus Heerbeeck College voorzitter
De heer N. van den Bogert Heerbeeck College
Mevrouw I. van der Looij Heerbeeck College
De heer P. Musters Kempenhorst College
Mevrouw L. Bakx Heerbeeck College
De heer M. van der Staak Kempenhorst College
De heer J. van der Ven Heerbeeck College
De heer S. van Ballekom Kempenhorst College

 

Klokkenluidersregeling

Klik hier voor de klokkenluidersregeling.