Medezeggenschap

Bij Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leden van het personeel, ouders en leerlingen (van beide scholen; Heerbeeck College en Kempenhorst College). De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Op de locaties is daarnaast een PMR (personeelsgeleding van de MR) actief die regelmatig overlegt met bestuur en directie.

De Medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit de volgende personen:

Namens de leerlingen:

Naam Locatie
Demi Kolsters Kempenhorst College
Tyco Schepens Heerbeeck College
Kiki van Aken van der Laan Heerbeeck College
Jimi Smallenburg Kempenhorst College

Namens de ouders:

Naam Locatie
Mevrouw A. de Koning Kempenhorst College
Mevrouw S. Bruin Heerbeeck College
De heer P. Mulder Heerbeeck College
Mevrouw F. Schalk Kempenhorst College

Namens de medewerkers:

Naam Locatie
De heer J. van der Ven Heerbeeck College voorzitter
De heer D. Walthaus Heerbeeck College
De heer M. van Weert Heerbeeck College
De heer P. Muller Heerbeeck College
Mevrouw L. Bakx Heerbeeck College
De heer M. van der Staak Kempenhorst College
De heer P. Musters Kempenhorst College
De heer S. van Ballekom Kempenhorst College

 

Klokkenluidersregeling

Klik hier voor de klokkenluidersregeling.