Onderwijskundig

Ons onderwijs:

  • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfbewuste jongeren die zich eigenaar voelen over hun leren en verantwoordelijkheid nemen voor keuzes
  • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en ontdekking van talenten
  • Wordt gekenmerkt door bevlogen en enthousiaste leraren
  • Wordt getypeerd door lesgroepen met een klimaat waarin alle leerlingen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen

 

Om de doelen te bereiken zijn drie onderwijskundige speerpunten geformuleerd:

  • Ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden voor leerlingen;
  • Contextrijk onderwijs;
  • Voortdurende aandacht voor de basiskwaliteit.

 

In ons onderwijs willen we leerlingen meer actief en betrokken laten zijn bij het opbouwen van hun kennis en ervaring. We willen leerlingen meer autonomie en eigenaarschap over hun leerproces geven omdat onderzoek heeft aangetoond dat eigenaarschap en keuzevrijheid positief geassocieerd zijn met de motivatie van leerlingen. Bovendien streven we naar een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig, gezien, welkom en competent voelen. We verwachten dat de docent positieve relaties met de leerling opbouwt, getypeerd door voldoende betrokkenheid (nabijheid) en weinig conflicten. Dit in combinatie met gerichte feedback vormt de basis voor een positief leerklimaat.

Ons strategisch beleidsplan vindt u hier.

In schooljaar 2020-2021 is V.O. Best-Oirschot om die reden gestart met Nieuw Onderwijs. Wat dit concreet voor ons onderwijs betekent, kunt u in de bijgevoegde folders lezen:
Nieuw onderwijs Heerbeeck College
Nieuw onderwijs Kempenhorst College