Onderwijskundig

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot staat midden in de regionale samenleving. Als vormings- en kennisinstituut worden nauwe relaties met diverse partners in de regio onderhouden. Zonder volledig te zijn kunnen ouders, basisscholen, vervolgopleidingen, gemeentes, culturele instellingen, (stage)bedrijven en bibliotheken worden genoemd. Met al deze partners wil Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot op een open manier communiceren en samenwerken om gezamenlijke doelstellingen te behalen. Het opstellen van een onderwijskundig jaarverslag met een weergave van belangrijke ontwikkelingen en resultaten past binnen deze visie.

Het onderwijskundig jaarverslag is onderdeel van het totale bestuursverslag dat u aantreft op de pagina jaarverslag/verantwoording.