Vakanties

De onderstaande vakantiedata gelden voor beide scholen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot; het Kempenhorst College Oirschot en het Heerbeeck College Best.

Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie maandag 14 oktober t/m
vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m
vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari 2020
Tweede Paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april t/m
vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 & vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag alleen leerlingen vrij = studiedag personeel)
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 13 juli t/m
vrijdag 21 augustus 2020
Vakanties schooljaar 2020-2021
Studiedag personeel (leerlingen vrij) maandag 5 oktober 2020
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m
vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021
Carnavalsvakantie maandag 15 februari t/m
vrijdag 19 februari 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie (incl. Hemelvaart) maandag 3 mei t/m
vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 26 juli t/m
vrijdag 3 september 2021

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten van het schooljaar of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor onderstaande link.

Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij school om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.