Onze organisatie

Het Kempenhorst College in Oirschot maakt samen met het Heerbeeck College in Best deel uit van de katholieke scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO).

De vestiging Kempenhorst College is ontstaan uit een fusie van vier categorale Oirschotse scholen voor voortgezet onderwijs. Bij die fusie werd gekozen voor de naam Kempenhorst, omdat deze naam al meer dan een eeuw verbonden was met het onderwijs in Oirschot.

De school biedt alle leerwegen van het VMBO aan: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg en de beroepsgerichte leerweg (basis- en kadervariant). In de leerwegen worden vakkenpakketten aangeboden binnen alle vier de sectoren van het beroepenveld: sector techniek, sector zorg & welzijn, sector agrarisch en sector economie. De school verzorgt Leerwegondersteunend Onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Missie

Het is de missie van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot om doelgericht bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van jonge mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal. Om een optimaal resultaat te bereiken, worden leerlingen uitgedaagd om te leren, vindt leren plaats in samenhang (samen met anderen, samen met andere ontwikkelprocessen, samen met andere leerdomeinen) en moet leren duurzaam zijn.

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot staat voor betrokkenheid (bij leerlingen), vertrouwen (in leerlingen), verbinding (met anderen en met de wereld om je heen) en vernieuwing (voorbereiding op de toekomst). Daarvoor creëren we een veilige leeromgeving,  richten we ons op kwaliteit en heeft Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot professionele medewerkers. Leerlingen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot bereiden zich doelgericht voor op de toekomst en hebben tegelijkertijd een prettige schooltijd.

 

Organisatie

Vestigingsdirectie
Dhr. drs. A.M.G. Jussen, vestigingsdirecteur

Dhr. A.M.G. Jussen,
vestigingsdirecteur

Dhr. L.P.M. Huskes, plaatsvervangend directeur

Dhr. L.P.M. Huskes,
plaatsvervangend directeur

Dhr. R. Mol, adjunct-directeur onderbouw

Dhr. R. Mol,
adjunct-directeur onderbouw

Dhr. M.G.J.A. van der Steen, adjunct-directeur bovenbouw

Dhr. M.G.J.A. van der Steen, adjunct-directeur bovenbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleiders en leerlingcoördinator onderbouw
Dhr. J.A.P.H. van Hazendonk, afdelingsleider BK onderbouw

Dhr. J.A.P.H. van Hazendonk, afdelingsleider BK
onderbouw

Dhr. H.W. van Versendaal, afdelingsleider BL onderbouw

Dhr. H.W. van Versendaal, afdelingsleider BL
onderbouw

Dhr. P.A. Blankers, leerlingcoördinator TL (TOPm)  onderbouw

Dhr. P.A. Blankers, leerlingcoördinator TL (TOPm)
onderbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleiders en leerlingcoördinator bovenbouw
Dhr. P.M. Tuns, afdelingsleider  techniek en administratie,  bovenbouw

Dhr. P.M. Tuns,
afdelingsleider
techniek en administratie
bovenbouw

Mevr. J.E. van der Struijk, afdelingsleider TGL, bovenbouw

Mevr. J.E. van der Struijk,
afdelingsleider TGL
bovenbouw

Mevr. T. Bink, leerlingcoördinator zorg & welzijn en groen, bovenbouw

Mevr. T. Bink, leerlingcoördinator zorg & welzijn en groen,
bovenbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragscode

Het Kempenhorst College wil een veilige leefgemeenschap zijn, waarin het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van het opvoedkundig en onderwijskundig handelen. Dit heeft zich geuit in het ontstaan van een gedragscode met daaruit voortvloeiende gedragsregels die voor ons allen gelden.

Gedragscode
• We zorgen er samen voor dat we erbij horen en onszelf mogen zijn.
• We doen de moeite elkaar te begrijpen.
• We geven elkaar de kans om te groeien.
• We kunnen op elkaar rekenen.
• We geven elkaar complimenten en vertellen elkaar wat nog beter kan.
• We zijn trots op onze school en tonen daar zorg voor.
• We houden ons aan deze code.

Gedragsregels
• Op onze school luisteren we naar elkaar.
• Op onze school houden we rekening met elkaar.
• Op onze school zorgen we ervoor dat anderen geen last hebben van ons gedrag.
• Op onze school proberen we onze vergissingen goed te maken.
• Op onze school zijn we voorzichtig met elkaars eigendommen.
• Op onze school leren we van en met elkaar.
• Op onze school helpen we elkaar.
• Op onze school discrimineren we niet.
• Op onze school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie.
• Op onze school pesten en vechten we niet.
• Op onze school houden we ons aan deze regels.

Pestprotocol

Klik hier voor ons pestprotocol.