Bestuur / schoolleiding

De Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (kortweg VOBO) heeft tot doel het onderwijs in deze regio te bevorderen en samen te werken met instellingen die hetzelfde doel nastreven. Dit streven wordt vorm gegeven in kleinschalig georganiseerde leeromgevingen waarin de menselijke maat voor leerlingen en medewerkers centraal staat. Tegelijkertijd wordt ook een reeks van vormingsmogelijkheden aangeboden en worden leerlingen intensief begeleid bij persoonlijke leer- en ontwikkelprocessen.

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot maakt deel uit van diverse lokale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het ORION-kennisnetwerk: een samenwerkingsverband van 13 onafhankelijke scholen in het voortgezet onderwijs die intensief overleg voeren op het gebied van onderwijskundige en facilitaire zaken en op personeelsgebied.

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer G.J.P.J.T. Nillesen.
Het organogram van onze organisatie vindt u hier.

Voor correspondentie met het bestuur kunt u gebruik maken van Postbus 184, 5680 AD Best.

De schoolleiding van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot wordt gevormd door het directieteam en bestaat uit:

Naam Functie
De heer G.J.P.J.T Nillesen MEd bestuurder / algemeen directeur
De heer P.C.M. van der Vorst directeur onderwijs
De heer drs. A.M.G. Jussen directeur personeel
De heer R. Koster directeur financiën en bedrijfsvoering

Op dit niveau wordt het algemene beleid voorbereid en vindt afstemming plaats over zaken tussen onder andere het Heerbeeck College en het Kempenhorst College.

Statuten van de Stichting Katholieke Scholengroep
Als u inzage wenst in de statuten van de Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, dan kunnen deze worden opgevraagd via: secretariaat@voboscholen.nl