Bestuur / schoolleiding

De Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (kortweg VOBO) heeft tot doel het onderwijs in deze regio te bevorderen en samen te werken met instellingen die hetzelfde doel nastreven. Dit streven wordt vorm gegeven in kleinschalig georganiseerde leeromgevingen waarin de menselijke maat voor leerlingen en medewerkers centraal staat. Tegelijkertijd wordt ook een reeks van vormingsmogelijkheden aangeboden en worden leerlingen intensief begeleid bij persoonlijke leer- en ontwikkelprocessen.

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot maakt deel uit van diverse lokale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het ORION-kennisnetwerk: een samenwerkingsverband van 13 onafhankelijke scholen in het voortgezet onderwijs die intensief overleg voeren op het gebied van onderwijskundige en facilitaire zaken en op personeelsgebied.

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer drs. A.J.M. Broeren

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
De heer A.P.W. Vissers voorzitter
Mevrouw drs. M. van Engelenburg secretaris
Mevrouw M. Hendriks Msc lid
Mevrouw A.M.B. Martens lid
De heer drs. H.G. van de Ven lid
Mevrouw drs. R.J.A. Verbruggen lid
vacature lid

Voor correspondentie met het bestuur kunt u gebruik maken van Postbus 184, 5680 AD Best.

De schoolleiding van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot wordt gevormd door het directieteam en bestaat uit:

Naam Functie
De heer drs. A.J.M. Broeren bestuurder / algemeen directeur
De heer P.C.M. van der Vorst directeur onderwijs
De heer drs. A.M.G. Jussen directeur personeel
De heer A.M.M. van Acht directeur financiën en bedrijfsvoering

Op dit niveau wordt het algemene beleid voorbereid en vindt afstemming plaats over zaken tussen onder andere het Heerbeeck College en het Kempenhorst College. Klik hier voor het organogram van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot en de contactgegevens van het management van VOBO.

Statuten van de Stichting Katholieke Scholengroep
Als u inzage wenst in de statuten van de Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, dan kunnen deze worden opgevraagd via: secretariaat@voboscholen.nl