Inspectie

De school staat onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Inspecteur
De contactinspecteur voor onze school is mevrouw B. Renne; de inhoudelijk medewerker is mevrouw P. Krol, telefoonnummer: 088-6696060.

Voor meer informatie over het voortgezet onderwijs of de school in het bijzonder kunt u contact opnemen met de Onderwijsinspectie.

Klachtenprocedure(s)
Naast de interne procedure is het ook mogelijk om klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, ernstig psychisch of fysiek geweld te melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoonnummer: 0900-1113111 (lokaal tarief).