Missie

Doelstellingen

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot geeft zin aan leren, levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en bereidt hen voor op een waardevolle plaats in de samenleving door:

  1. iedere leerling in de regio Best-Oirschot het beste bij haar of hem passende voortgezet onderwijs aan te bieden;
  2. alle leerlingen doelgericht voor te bereiden op een vervolgopleiding in beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;
  3. alle leerlingen kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen;
  4. alle leerlingen te ondersteunen bij hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling;
  5. na te streven dat iedere leerling graag naar school gaat.

 

Realisatie

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot realiseert haar doelstellingen door:

  1. kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden;
  2. een stimulerend pedagogisch klimaat te realiseren;
  3. midden in de samenleving te staan;
  4. in principe toegankelijk te zijn voor iedereen in de regio Best–Oirschot.


Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot heeft een bureau waarin de gemeenschappelijk ondersteunde diensten en staf voor Heerbeeck College en Kempenhorst College zijn ondergebracht (huisvesting en facilitair beheer, personeelszaken, financiën, ICT, PR en communicatie en kwaliteitszorg).