Privacy

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers en betrachten daarom zorgvuldigheid bij het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De school is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij ons erop richten welke persoonsgegevens wel of niet worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er ook verantwoordelijk voor dat wij niet te veel persoonsgegevens verwerken of bewaren. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. U vindt de privacyverklaring ook op de pagina Documenten.

Functionaris Gegevensbescherming

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot maakt deel uit van scholennetwerk ORION. Vanuit ORION zijn mevrouw Lidwien van Schalkwijk en de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in het kader van de AVG.
Zij zijn bereikbaar via mailadres fg@orionscholen.nl.