Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, die de taak heeft toezicht te houden op de gang van zaken in de scholengroep, bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
De heer ir. T.G.M. Stevens voorzitter
Mevrouw drs. M. van Engelenburg secretaris
Mevrouw M. Hendriks Msc lid
Mevrouw A.M.B. Martens lid
De heer drs. H.G. van de Ven lid
Mevrouw drs. R.J.A. Verbruggen lid
De heer A.P.W. Vissers lid

Voor correspondentie met het bestuur kunt u gebruik maken van Postbus 184, 5680 AD Best.