Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, die de taak heeft toezicht te houden op de gang van zaken in de scholengroep, bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
De heer A.P.W. Vissers voorzitter
Mevrouw A.M.B. Martens lid
De heer drs. H.G. van de Ven lid
Mevrouw mr. dr. G. van den Biggelaar lid
Mevrouw Y.T.W. Louwers lid
Mevrouw M.Q. van Leeuwen lid
De heer E. Saçan lid

Voor correspondentie met het bestuur kunt u gebruik maken van Postbus 184, 5680 AD Best.