Strategisch beleidsplan

V.O. Best-Oirschot bestaat uit twee vestigingen: het Kempenhorst College te Oirschot en het Heerbeeck College te Best. Tezamen bieden we een bijna volledig aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best en Oirschot. V.O. Best-Oirschot wil van en voor deze regio zijn.

De missie van V.O. Best – Oirschot heeft betrekking op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van leerlingen, het laten uitgroeien van leerlingen tot zelfbewuste jongeren die hun leerproces sturen, verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken en een waarde(n)volle bijdrage leveren aan de samenleving. In ons onderwijs begeleiden we leerlingen bij het leren en ontwikkelen als persoon, burger en toekomstige professional. Bij ons gaat het daarom al lang niet meer om goede onderwijscijfers alleen. Het gaat erom ‘waartoe’ leerlingen worden opgeleid. Wij zien goede cijfers als het gevolg van vernieuwend, motiverend en uitdagend onderwijs dat in verbinding staat met onze omgeving. Onderwijs waarin bevlogen en enthousiaste leraren vertrouwen geven aan leerlingen. Waarin kwalitatief goed onderwijs gekenmerkt wordt door leraar – leerling relaties met voldoende nabijheid, echte verbinding en weinig conflicten. En waarin positieve lesgroepen getypeerd worden door een klimaat waarin alle leerlingen zich goed en veilig voelen, waarin leerlingen om elkaar geven en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Als onderwijsorganisatie zijn wij tevreden als we vanuit onze overtuigingen waarden kunnen creëren die passen bij de wereld van morgen. Dit betekent voor ons onderwijs een andere invalshoek: één waarin leerlingen  worden voorbereid op het leven in de volle  breedte.

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan nieuw strategisch beleidsplan, 2020-2025. Het nieuwe strategische beleidsplan sluit direct en bijna naadloos aan op de reeds ingezette koers. Onze ambities zijn vormgegeven rondom zes focusgebieden:

1.    Onderwijs voor de toekomst
2.    Onze maatschappelijke opdracht
3.    Intensieve partnerschappen
4.    Kwalitatief goed onderwijs
5.    Professionele medewerkers
6.    Veerkrachtige en duurzame organisatie

Ons strategisch beleidsplan kunt u hier vinden. Het schoolplan 2020-2023 vindt u hier.