VOBO-bureau

Het Heerbeeck College en het Kempenhorst College hebben ieder een eigen karakter. Daarnaast proberen we als Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot om datgene samen te doen wat ook het beste gezamenlijk gedaan kan worden. Hiervoor is er een aparte eenheid, het VOBO-bureau.

Naam Functie
De heer K. Boer Programmamanager Projecten
Mevrouw A.J.G.M. Gerits Bestuurssecretariaat
Mevrouw I.H.C. Snoeren Bestuurssecretariaat
Mevrouw N.C. Meijer Financiële administratie
Mevrouw M.C.J. van den Hout Financieel medewerker
Mevrouw drs. A.A.B. Vervloet-Vonk Personeelsadviseur
Mevrouw M.L. Versluis Directiesecretaresse / Medewerker Personeelszaken
De heer R.C.M. Nouwens ICT manager
De heer R.H. de Groot Applicatiebeheer
De heer M.L.G.W. van Gorp Systeem- en netwerkbeheer
De heer J.H. Grilis Systeem- en netwerkbeheer
De heer P.A.G. Stienenbos Systeem- en netwerkbeheer
De heer M. de Vries Systeem- en netwerkbeheer
Mevrouw M.J.M. Marinus Coördinerend roostermaker
Mevrouw L.M.L. van Glabbeek Medewerker roosterzaken
Mevrouw A.B. Bouman Medewerker communicatie en PR
Mevrouw A.G.W. Nieuwboer Coördinator kwaliteitszorg / Beleidsadviseur

Functionaris Gegevensbescherming

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot maakt deel uit van scholennetwerk ORION. Vanuit ORION zijn mevrouw Lidwien van Schalkwijk en de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG. Zij zijn bereikbaar via mailadres fg@orionscholen.nl.