Stages

Een leuke en leerzame stage lopen op een van de scholen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot?

Voor een stage op het Heerbeeck College in Best kunt u een stageaanvraag (motivatiebrief en cv) sturen aan mevrouw Linda van de Wiel, via: schoolopleider@heerbeeck.nl.

Voor een stage op het Kempenhorst College in Oirschot kunt u een stageaanvraag (motivatiebrief en cv) sturen aan mevrouw Irene van Heijster, via: schoolopleider@kempenhorst.nl.