Koninklijke onderscheiding voor Arthur de Vries

26 april 2018
26 april 2018,
 Off

Vanmorgen ontving Arthur de Vries, tot vorig jaar plaatsvervangend directeur van het Heerbeeck College, een koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje-Nassau). Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling van Oirschot speldde hem het bijbehorende lintje op tijdens een bijeenkomst in De Beurs.

Arthur de Vries trad in 1979 als leraar in dienst bij het Heerbeeck College te Best, dat deel uitmaakt van de Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. In 1988 werd hij lid van de directie, eerst als conrector en vervolgens als plaatsvervangend directeur. In juli 2017 nam hij afscheid als directielid, maar verrichtte hij nog een bijzondere opdracht voor de stichting. Eind 2017 ging hij met pensioen. Arthur de Vries heeft zich gedurende zijn loopbaan uitzonderlijk ingespannen om de school in contact te brengen met de omgeving en vice versa. Daarnaast initieerde hij activiteiten op het gebied van internationalisering, dat tegenwoordig een belangrijke onderwijskundige pijler van het Heerbeeck College is. Arthur houdt zich ook bezig met de geschiedschrijving van het voortgezet onderwijs in regio in het kader van het 50-jarig jubileum van het Heerbeeck College en het Kempenhorst College, dit jaar. Daarnaast ontplooide en ontplooit hij uiteenlopende vrijwillige activiteiten, veelal in zijn woonplaats Oirschot.

Eerder op de ochtend werd Arthur de Vries naar De Beurs gelokt onder het mom van een bespreking. Daar werd hij echter verrast door de burgemeester. Zij huldigde hem in het bijzijn van familie en bekenden, die hun aanwezigheid tot het laatste moment geheim hadden weten te houden. Uit handen van bestuurder/algemeen directeur Ton Broeren van V.O. Best-Oirschot ontving Arthur een kunstwerk dat zijn rol als verbinder symboliseert.

Van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding!