Samenwerking VO Best-Oirschot en Best Duurzaam

4 oktober 2016
4 oktober 2016,
 Off

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de strategische visie van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot voor haar scholen Heerbeeck College en Kempenhorst College. Best Duurzaam wil de bewustwording bij jongeren rondom het thema energie- en afvalbeheer vergroten en heeft een educatief programma voor scholen. Wat is er dan logischer dan op dit vlak een samenwerking aan te gaan? Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenden Ton Broeren, algemeen directeur/bestuurder van VO Best-Oirschot en Kristie van Os, voorzitter van Best Duurzaam, in aanwezigheid van wethouder Bert van Drunen een convenant.

Het is de bedoeling dat mede door de samenwerking met Best Duurzaam het thema duurzaamheid in het les- en projectenprogramma van de school verder geconcretiseerd wordt. Daarbij wordt ook verbinding gezocht met partijen buiten school. De samenwerking met Best Duurzaam is in eerste instantie gericht op het les- en projectenprogramma van het Heerbeeck College in Best; waar mogelijk zal ook het Kempenhorst College hierbij betrokken worden.