School en corona

30 september 2020
30 september 2020,
 Off

Eind augustus zijn onze medewerkers enthousiast van start gegaan met het geven van lessen op locatie aan onze leerlingen. We hebben gemerkt dat ook de leerlingen het heel fijn vinden om na ruim 5 maanden weer op school les te krijgen en hun leeftijdsgenoten te ontmoeten. Uiteraard proberen we er alles aan te doen om dat zo te houden.

Helaas steekt het coronavirus landelijk en regionaal weer de kop op en hebben ook onze scholen, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, te maken met een aantal collega’s en leerlingen die positief getest zijn op COVID-19.

Gezien de huidige ontwikkelingen sluiten we niet uit dat we de komende periode met meer positieve uitslagen te maken zullen krijgen. Vooralsnog volgen wij het beleid van de regering en blijft de school gewoon open.

We hebben besloten om alleen over positieve testen bij leerlingen of medewerkers te berichten als de richtlijnen daarover veranderen en in bijzondere situaties. Als dit het geval mocht zijn, dan informeren wij u direct. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat immers voorop. Leerlingen en ouders worden in ieder geval altijd geïnformeerd als dit in het kader van bron- en contactonderzoek noodzakelijk blijkt te zijn.

Blijf gezond!

Directie
Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot