Solidariteitsfonds

Het VOBO-Solidariteitsfonds is in mei 2023 opgericht om buitensluiting van leerlingen met onvoldoende financiële middelen te voorkomen. Partijen zoals gemeenten, Stichting Leergeld en maatschappelijke organisaties hebben een rol in de zorg voor kwetsbaren, evenals de burgers zelf. Toch vallen talloze mensen tussen wal en schip. Dat dreigt elk jaar ook voor een aantal leerlingen van de scholen van VOBO: het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot. Het solidariteitsfonds verstrekt subsidie t.b.v. leermiddelen en/of activiteiten die door school worden georganiseerd. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door ouders van leerlingen van het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot (VOBO-scholen). Het is momenteel helaas nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra alle voorbereidingen hiervoor getroffen zijn, zullen wij dit op deze pagina vermelden.

De middelen van het fonds worden verkregen uit:
a. Bijdragen van derden;
b. Subsidie, giften, legaat en erfstelling;
c. Opbrengst van het fondsvermogen en de gelden die door activiteiten van het fonds zijn verkregen.

De middelen van het fonds worden uitsluitend gebruikt om het gestelde doel (uitsluiting van leerlingen voorkomen) te realiseren. Er zijn geen overhead-/beheerskosten. Het fonds heeft een eigen jaarverslag waarin verslag gedaan wordt van inkomsten, uitgaven en activiteiten van het fonds.

Donaties
Donaties kunnen overgemaakt worden op NL13 RABO 0339 7821 88, t.n.v. VOBO-Solidariteitsfonds (Stg. Kath. Scholengroep inz. VOBO-Solidariteitsfonds). Het fonds heeft de ambitie om een ANBI-status te verwerven.

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar het bestuur van het solidariteitsfonds.