Vacature lid Raad van Toezicht

11 december 2019,
 Off

Met ingang van 1 januari 2020 is er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de MR. De Raad van Toezicht van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO) bestaat uit zeven leden, die wonen of werken in de regio of zich daar anderszins bij betrokken voelen. Een van de leden is aftredend en voor dit lid zoeken wij een opvolger.
Gelet op de gewenste expertisespreiding binnen de Raad van Toezicht en welke aanwezig is bij de huidige leden, gaat de voorkeur uit naar een lid dat (sociaal of economisch) verbonden is met de kernen Best – Oirschot en daarmee binding heeft met de Brainportregio.

Voor de profielschets en nadere informatie m.b.t. de vacature verwijzen we u graag naar onderstaande documenten:

Heeft u interesse in deze boeiende maatschappelijke functie?
Stuur dan uw motivatie met curriculum vitae vóór 20 januari 2020 aan de Raad van Toezicht via rvt@voboscholen.nl.

Uit de ontvangen brieven zal een selectie worden gemaakt. Kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek ontvangen hierover uiterlijk woensdag 22 januari 2020 bericht. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 28 januari 2020 vanaf 17:00 uur.